allianz – warta – compensa – polskie towarzystwo ubezpieczeń – hdi asekuracja – link4 – generali – pzu – uniqa – elvia – axa direct – aviva – liberty direct

www.prawo-ubezpieczeniowe.waw.pl                           Infolinia   022 423 59 38

Posts Tagged With: towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce

Tytuł XXIII. (272) UMOWA AGENCYJNA

Maj 2nd, 2011 at 09:21 » Comments (0)

    Art. 758. § 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do ...more »